Chúng tôi tại aitoolcheap.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt một đơn hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc trả lời một cuộc khảo sát. Các thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý đơn hàng, gửi thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có quan tâm, hoặc quản lý các chương trình khuyến mãi và cuộc khảo sát.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm các đối tác chúng tôi tin tưởng sẽ giúp chúng tôi điều hành trang web, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ thông tin này bí mật.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp bảo mật để duy trì an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt đơn hàng hoặc nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu lại sở thích của bạn cho các lần truy cập sau và theo dõi quảng cáo.

Chia Sẻ Và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi điều này cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân theo yêu cầu pháp lý.

QUYỀN Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và xóa thông tin cá nhân của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị marketing hoặc những mục đích khác mà chúng tôi đang sử dụng, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông qua trang web.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đáng kể thông qua email hoặc thông qua trang web của chúng tôi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về Chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@aitoolcheap.com.

Chúng tôi cam kết sẽ liên lạc và giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Cuối cùng, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân và duy trì sự tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để cải thiện hệ thống, cập nhật chính sách bảo mật phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Ngày hiệu lực: 15 tháng 5 năm 2023.