ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ CỦA AITOOLCHEAP

Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với AiToolCheap.com. Khi quý khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý với các điều khoản này. AiToolCheap có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Bạn phải có ít nhất 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản hoặc mua hàng trên trang web của chúng tôi.
 • Bạn phải bảo mật mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn và không chia sẻ cho bất kỳ ai khác.
 • Bạn không được phép sử dụng các sản phẩm phần mềm mà bạn mua chung từ chúng tôi cho mục đích vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát tán nội dung bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác.
 • Bạn không được phép sao chép, bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng lại các sản phẩm phần mềm mà bạn mua chung từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn.
 • Bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các nhà cung cấp phần mềm khi sử dụng các sản phẩm của họ.
 • Bạn phải thanh toán đầy đủ và kịp thời cho các gói mua chung phần mềm mà bạn đăng ký hoặc mua hàng từ chúng tôi.
 • Bạn có quyền yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, trả hàng và hoàn tiền theo các điều kiện và quy trình được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi.

Quyền và nghĩa vụ của AIToolCheap

 • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào của bạn nếu có lý do hợp lý để làm như vậy, ví dụ như vi phạm Điều khoản Dịch vụ này, gian lận thanh toán, hết hàng hoặc lỗi giá.
 • Chúng tôi có quyền khóa hoặc xóa tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ này, gây rối loạn hoặc hại cho trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá, thời gian bảo hành, số lượng sản phẩm hoặc các thông tin khác liên quan đến các gói mua chung phần mềm mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp hoặc thay đổi các sản phẩm phần mềm trong các gói mua chung nếu có sự thay đổi từ phía nhà cung cấp hoặc do các yếu tố khách quan khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hỗ trợ bạn đổi sang sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền cho bạn theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc mua hàng từ chúng tôi để bảo vệ an ninh và ngăn ngừa gian lận.
 • Chúng tôi có quyền cập nhật và chỉnh sửa nội dung trang web của chúng tôi theo ý muốn của chúng tôi để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.
 • Chúng tôi có quyền hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề kỹ thuật, khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến các gói mua chung phần mềm của chúng tôi theo khả năng và điều kiện của chúng tôi.

Loại trừ và Giới hạn trách nhiệm

AiToolCheap trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng khác hiển thị trên AiToolCheap.com đều thuộc sở hữu của AiToolCheap và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào AiToolCheap.com được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên website của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc website của chúng tôi.

Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của AiToolCheap.com trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của AiToolCheap.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dụng của AiToolCheap khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của AiToolCheap (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

AiToolCheap không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên website AiToolCheap.com.

Cách thức liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến Điều khoản Dịch vụ này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

 • Email: support@aitoolcheap.com
 • Hotline: 0975673894

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất có thể.