Tài khoản OpenAI – ChatGPT 120$ Credit

Có sẵn: 9 sản phẩm

Original price was: 499.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.

120$ tín dụng có thể được sử dụng cho tất cả các dịch vụ của OpenAI, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tương tác với mô hình AI thông qua OpenAI API hoặc OpenAI Playground.

còn 9 hàng (có thể đặt hàng trước)

Mã: GPT$ Danh mục: